Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2019 - 4.


Een hernieuwde kijk op bestuursparadigma's. De federale overheid en Digital Era Governance

Inhoud: Sinds de jaren 1990 zetten overheden in op de digitalisering van hun werking en dienstverlening, waarbij dit een hoge vlucht heeft genomen in de 21ste eeuw. De digitalisering gaat daarbij verder dan enkel het implementeren van informatie- en commun...


De digitale governance van Vlaanderen

Inhoud: De digitalisering van de overheid heeft zich sinds haar conceptie meer en meer als een permanent en belangrijk beleidsthema gevestigd. De bestuursperiode 2014-2019 werd gekenmerkt door een ...


Artificiële intelligentie bij de overheid. Opportuniteiten en uitdagingen vanuit ethisch-juridisch perspectief

Inhoud: Artificiële intelligentie (AI) is aan een opmars bezig binnen alle domeinen van onze samenleving, inclusief in de publieke sector. AI-systemen gebruikt in de overheid (publieke AI-systemen) kunnen de kwaliteit en efficiëntie van overheidsdiensten v...


Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

Inhoud: In deze praktijkbijdrage bespreken we het project Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur met ondersteuning van het Agentschap Informatie Vlaanderen. We lichten de context van het project toe (1), verd...


"Digitaal betekent samenwerken". Interview met Barbara Van den Haute, administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen

Inhoud: Barbara Van den Haute staat aan het hoofd van Informatie Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse overheid helpt om de dienstverlening voor burgers en bedrijven te digitaliseren. Met haar bekijken we de impact van de digitale omwenteling op de ove...