Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2021 - 4.


Editoriaal.


Vlaamse Brede Heroverweging: terug- en vooruitblik.

Inhoud: Tijdens de eerste 9 maanden van 2021 werden de beleidsmiddelen van de Vlaamse overheid doorgelicht in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH). Deze grootschalige oefening leidde tot een uitgebreide verzameling...


De Nederlandse operatie Inzicht in Kwaliteit (2017-2021). Opzet en opbrengst van een rijksbreed programma ter stimulering van (benutting van) evaluatie-inzicht in de werking en de opbrengsten van beleid.

Inhoud: Van 2017 tot 2021 liep in Nederland de vierjarige operatie Inzicht in Kwaliteit. De operatie was ’Rijksbreed’ en had als doel beter inzicht te krijgen in de resultaten van beleid én om deze inzichten meer te benutten om ...


De governance van beleidsevaluatie: een inkijk in buitenlandse beleidskaders en -praktijken als benchmark voor Vlaanderen.

Inhoud: Beleidsevaluatie is cruciaal voor een effectief en efficiënt overheidsbeleid. Het verankeren van beleidsevaluatie in het overheidsapparaat vraagt om goede beleidskaders en een adequate institutionele architectuur. Deze b...


Monitoring en evaluatie van innovatie in de overheid: verslag van een leertraject.

Inhoud: Deze bijdrage brengt verslag van het leertraject ‘Ondersteuning m.b.t. innovatie in monitoring en evaluatie’ voor het InnovatieNetwerk Overheid (INO) en enkele medewerkers van de Vlaamse overheid. Het eerste deel van dez...


Beleidsevaluatie: systeemevaluaties in het beleidsdomein EWI – enkele praktijkvoorbeelden en lessen voor de toekomst.

Inhoud: De evaluatiecel van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid werkt al sinds 2014 aan de implementatie van systeemevaluatie in het beleidsdomein. De opeenv...