Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 5 ) : 2019 - 1.


Het effect van communicatie tijdens organisatieverandering op onzekerheid, cynisme en scepsis in acht Nederlandse gemeenten.

Inhoud: Een niet-succesvolle organisatieverandering is vaak het gevolg van weerstand tegen de desbetreffende verandering. Begrippen die bij deze weerstand een belangrijke rol spelen, zijn scepsis, cynisme en onzekerheid ten aanzien van de organisatieverand...


De kracht van het netwerk. Een onderzoek naar de regierol van de stad Mechelen in het lokaal integratiebeleid.

Inhoud: Centraal in dit artikel staat een onderzoek naar de manier waarop de stad Mechelen haar regierol in het lokaal integratiebeleid invult. De hoofdonderzoeksvraag is: "Op welke manier krijgt de regierol van lokale besturen in het lokaal integratiebele...


Antecedenten van personeelsbeschikbaarheid: een analysekader toegepast binnen de Vlaamse overheid.

Inhoud: De toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van werknemers vestigt tegelijkertijd ook de aandacht op het groeiende en chronische probleem van personeelsafwezigheid. Heel wat organisaties, zo ook de Vlaamse overheid, zetten ...


Wendbare overheid. Een evaluatie van de Vlaamse hervormingsagenda.

Inhoud: De Vlaamse overheid wil evolueren naar een open, innovatieve overheid, met een lerende en wendbare organisatie. Dit vereist een overheidsapparaat dat kan omgaan met turbulentie en een continu veranderende omgeving. Die omgeving wordt bovendien geke...