Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 5 ) : 2019 - 3.


Werken aan het politieke systeem. Naar een sterkere Vlaamse volksvertegenwoordiging. Voorstellen van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) en het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)

Inhoud: De VVBB publiceerde in 2018 een discussietekst over de kwaliteit van het politieke systeem, als onderdeel van het debat over de toekomst van de publieke sector. Die tekst is ruim verspreid ...


De uitbouw van de interne audit binnen de federale overheid: de oprichting van de Federale Interne-auditdienst

Inhoud: Op 1 juli 2016 ging de Federale Interne-auditdienst (FIA) van start. Drie jaar later is FIA een moderne, dynamische auditdienst, die bijdraagt aan een performante en klantgerichte werking v...


Afbouw in opbouw: hoe het Vlaams Agentschap Overheidspersoneel de afschaffing van tijdsregistratie imple­menteert en obstakels overwint

Inhoud: De Vlaamse overheid wil met haar omzendbrief plaats- en tijdsonafhankelijk werken van 2014 inzetten op een nieuwe manier van werken. Daarbij stelt ze zelf doelstellingen voorop, maar laat z...


Automatische rechtentoekenning als oplossing voor het probleem van non-take-up? De perceptie van Vlaamse OCMW’s

Inhoud: Een belangrijk deel van de burgers realiseert ondanks meerdere vereenvoudigingsinitiatieven hun sociale rech­ten niet. Automatische rechtentoekenning, waarbij de overheid rechten automatisc...