Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2020 - 2.


Rol van management en vertrouwen in netwerken

Inhoud: In wetenschap en praktijk wordt steeds meer erkend dat complexe maatschappelijke vraagstukken door middel van samenwerking in netwerken moeten worden opgelost. Echter, samenwerken in netwerken gaat niet vanzelf. Er moet constant aan gewerkt worden....


Het profiel van de netwerkleider

Inhoud: Tot op heden wordt in netwerkonderzoek in beperkte mate naar de specifieke eigenschappen van de netwerkleider gekeken, terwijl het belang van leiderschap wel vooropgesteld wordt. In deze bijdrage vervolledigen we het profiel van de netwerkleider me...


Gedeeld leiderschap in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie

Inhoud: Om in een grootschalig samenwerkingsverband het vuur brandend te houden, is directief leiderschap het minst efficiënt. Lineair handelen, voortdurend afmeten van belang en terrein, verschuiven van verantwoordelijken, trekken eerder schotten op dan e...


De Merode prinsheerlijk platteland

Inhoud: Om in een groot gebied als de Merode verschillende maatschappelijke ambities te realiseren, is een complexe samenwerking nodig waarvoor voldoende capaciteit vrijgemaakt moet worden. Dit gaat niet vanzelf, wordt sterk bepaald door omstandigheden waa...


Zit er beweging in de open ruimte?

Inhoud: Open ruimte is van levensbelang. Ze levert tal van onmisbare diensten aan onze samenleving. De druk op open ruimte blijft echter toenemen. We staan dus voor de urgente opgave de resterende open ruimte te versterken en de kwaliteit en de samenhang e...


"Mensen moeten taken binnen een samenwerking ook als hun eigen taken leren zien". Interview met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoud: Filip Boelaert nam in april 2014 de functie van secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op. Daarvoor was hij kabinetschef Mobiliteit en Openbare Werken bij minister Hilde Crevits. Hij is lid van het voorzitterscollege ...