Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2020 - 3.


Editoriaal. Veerkracht.


Succesfactoren voor het gebruik van prestatie-informatie uit de beleids- en beheerscyclus door Vlaamse gemeenten. Het belang van de kenmerken van de prestatie-informatie en de wijze van incorporatie.

Inhoud: Met de nieuwe beleids- en beheerscyclus sloten de Vlaamse gemeenten zich in 2014 aan bij een internationale trend naar grotere prestatiegerichtheid in de publieke sector. Die hervorming moedigt de gemeenten immers aan om prestatie-informatie in de ...


Eén coalitie, één strategische visie? De relatie tussen politieke groepskarakteristieken, gepercipieerde kwaliteit van het strategisch plan en strategische consensus in Vlaamse lokale coalities.

Inhoud: Hoewel strategische consensus een kernbegrip is binnen de strategischmanagementliteratuur, weten we niet (1) of en in welke mate bestuursorganen bestaande uit politici een strategische consensus hebben, (2) hoe die strategische consensus wordt beïn...


Ik drink (geen) afval! Een exploratieve studie naar socio-demografische verschillen in publieke steun voor het hergebruik van afvalwater in Vlaanderen.

Inhoud: In een context van stijgende waterschaarste verkennen wij, naar ons weten voor het eerst in Vlaanderen, publieke steun voor de behandeling en het hergebruik van afvalwater als drinkwater. Vlaanderen is vandaag een van de weinige regio's waar afvalw...


De gedragsfactor. Het nut van nudging en gedragsinzichten in het coronabeleid.

Inhoud: Gedrag is een cruciale factor in het coronabeleid. Gedragsverandering is echter een complex en moeizaam proces, dat zich niet eenvoudig laat kneden door beleidsinterventies en overheidscommunicatie. In dit artikel onderzoeken we hoe gedragsinzichte...


De nudgingaanpak van de no-showproblematiek bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap.

Inhoud: De DG Personen met een Handicap kampt met hoog no-showpercentage op haar doktersafspraken. Op basis van inzichten uit de gedragswetenschappen werden enkele interventies ontwikkeld om dit probleem aan te pakken: een nieuwe oproepingsbrief, een broch...


Op weg naar een toekomstbestendige Vlaamse brandweer.

Inhoud: De samenleving en de noodsituaties waarvoor de brandweer uitrukt, veranderen nu en in de toekomst. Het besef groeit dat er meer kennis over deze veranderingen en de wijze waarop de brandwee...