Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2020 - 4.


Innovatieprocessen in de Vlaamse overheid doorgelicht.

Inhoud: In deze bijdrage maken we een doorlichting van innovatieprocessen in organisaties van het Vlaamse overheidslandschap. Innovatie en bij uitbreiding innovatie door samenwerking staan hoog op ...


Samenwerking als drijfveer voor innovatieve publieke dienstverlening. Een cross-caseanalyse naar de condities van innovatie door samenwerking in Europese eHealth-projecten.

Inhoud: Overheden zijn de afgelopen jaren intensief op zoek naar nieuwe manieren om innovatieve diensten te creëren. Complexe problemen zoals de huidige COVID-19-pandemie vereisen dat overheden nie...


Innovatie door samenwerking met stedelijke overheden in een living lab.

Inhoud: Wereldwijd krijgen steden een steeds belangrijkere rol in het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar smart cities of het slim inzetten...


Het Nieuwe Werken in de federale en Vlaamse overheid: een stand van zaken.

Inhoud: Het Nieuwe Werken is anno 2020 een populair arbeidsorganisatieconcept dat in vele, ook publieke, organisaties zijn intrede heeft gekend. Het Nieuwe Werken (HNW) staat voor het innoveren van...